Groene Productie Tips

Concrete tips om de impact van de productie te verkleinen.

Belangrijke tips

Aan de slag / Planning

Gebruik de albert-calculator om er zeker van te zijn dat je inzicht hebt in de CO2-impact van alle activiteiten die je tijdens de productie wilt gaan ondernemen.

Neem een proactieve houding aan bij het vinden van een evenwicht in je begroting tussen kostenbesparende initiatieven en initiatieven die iets meer kosten.

Definieer de belangrijkste doelstellingen voor je productie (zoals energiebesparing of afvalscheiding). Stel vast waar je waarschijnlijk tegen logistieke of financiële beperkingen zult aanlopen en plan een alternatief.

Houd rekening met voldoende tijd in de voorbereidende fasen voor het doorvoeren van duurzame praktijken.

Plan vooruit. Stel haalbare doelen voor de hele productie en voor elke afdeling, die regelmatig kunnen worden beoordeeld.

Controleer of het inkoopbeleid van je organisatie duurzaamheid stimuleert, zowel binnen je eigen organisatie als bij de leveranciers.

Verdiep je in beleidsregels/berekeningsmethoden/scorekaarten op het gebied van duurzaamheid die al in gebruik zijn bij je studio/organisatie.

Houd gegevens bij van groene leveranciers die je probeert (en laat ons weten over welke je enthousiast bent!).

Doe zo snel mogelijk onderzoek naar haalbare alternatieve technologieën/ opties met lage impact.

Aan de slag / Communicatie

Schakel alle ‘hoofden’ in bij je eerste opstartbijeenkomst om ze bewust te maken van het groene beleid en hun verplichtingen op het gebied van duurzame inkoop. Geef ze in een zo vroeg mogelijk stadium overzichten van aanbevolen leveranciers, informatie en doelstellingen (verwijs ze bijvoorbeeld naar deze site).

Neem een regel op in het contract waarin je de crew vraagt het duurzaamheidsbeleid van je organisatie na te leven.

Zorg dat de betrokken afdelingen zich bewust zijn van de noodzaak van integratie van duurzaamheid in decorontwerpen (zodat ze vanaf het begin van het ontwerp al rekening houden met afbraak en hergebruik van materialen).

Stel een duidelijk duurzaamheidsbeleid op en verspreid dat onder alle stakeholders.

Laat een groen memo circuleren onder alle leden van de cast en crew.

Aan de slag / Opzet van ruimtes

Zorg ervoor dat de bordjes over recycling duidelijk en allesomvattend zijn.

Als je gebruik maakt van een papierloos kantoorsysteem, zet dat dan helemaal aan het begin van de productie al op.

Zorg ervoor dat werkplekken beschikken over de juiste recyclingvoorzieningen voorzien van uitleg hoe deze correct te gebruiken.

Huur (of koop zo nodig) witgoed en apparaten (zoals wasmachines/broodroosters, etc.) met een A-energielabel.

All white good are now given an energy rating. White goods include fridges, dishwashers, washing machines etc. Very simply, the higher the energy rating, the more efficient your appliance will be and therefore the lower the cost of associated energy. ‘A’ is the highest rating, and most efficient, ‘G’ is the lowest and means it is extremely inefficient.

If you are buying appliances new, you should definitely be aiming for ‘A’ rated products, even if the cost is slightly higher, you will see savings in energy use. Once your production ends, make sure that white goods are either sold on to another production or donated to a school or charity etc and are not discarded or put into a skip.

Some products also now come with a CO2 rating although these are less common. Again, the higher the rating, the better they are for the environment.

Bestel herbruikbare drinkflessen en bekers/thermoskannen voor de crew.

Vervang waar mogelijk lampen voor LED-verlichting en pas timers voor airco/verwarming aan uw wensen aan, zodat deze installaties niet onnodig blijven draaien.

Aan de slag / Medewerkers

Huur crewleden in van wie je weet dat ze flexibeler zijn, een groter aanpassingsvermogen hebben en bereid zijn om nieuwe dingen te proberen.

Huur een ‘groene inspirator’ in en laat deze bijeenkomsten houden met alle afdelingen om hun specifieke doelstellingen te bespreken en ze te assisteren en adviseren bij het bereiken daarvan.

Wijs voor elke afdeling een persoon aan die erop toeziet dat lichten/computers ‘s avonds uitgezet worden.

Zorg ervoor dat facilitaire leveranciers/facilitaire zaken bekend zijn met de CO2-berekenmethode die wordt gehanteerd en de gegevens die zij moeten melden voor gebruik binnen de albert-calculator.

Probeer te stimuleren in plaats van te handhaven. Wees overtuigend maar heb er begrip voor dat veranderingen in houding en gedrag tijd kosten.

Leiderschap / Communicatie

Zorg ervoor dat duurzaamheidsmaatregelen vanuit de top van je organisatie worden aangereikt.

Geef bij de eerste bijeenkomst aan welke beleidsregels je invoert, waarom deze belangrijk zijn en welke stappen zullen worden genomen om daaraan te voldoen.

Van essentieel belang voor het succes van een duurzame productie is de absolute inzet van de producent, eindredacteur, productieleider, -coördinator, producer en afdelingshoofden.

Eindredactie & productiemanagers dienen ervoor te zorgen dat hun teams op de hoogte zijn van de beleidsregels en ze te stimuleren om deze in gedachten te houden bij hun werkzaamheden.

Geef voorlichting aan anderen binnen je organisatie en daarbuiten. Laat iets blijvends na en geef je kennis door.

Leiderschap / Organisatie

Wijs een ‘groene’ vertegenwoordiger of pleitbezorger aan voor elke fase van de productie, inclusief: montage, publiciteit en post-productie.

Wijs milieupleitbezorgers aan voor elke afdeling om best practices te stimuleren en ervoor te zorgen dat hun afdeling de voor die afdeling gestelde doelen haalt.

Leiderschap / Instelling

Alle leden van de cast en crew en alle leveranciers moeten zich willen inzetten. Hoewel leiderschap vanuit de top het belangrijkst is, is het uiteindelijk aan eenieder om zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen.

Stimuleer en beloon milieuvooruitgang onder je crew en leveranciers.

Neem het voortouw met nieuwe technologieën. Probeer nieuwe ideeën uit en wees met trots en enthousiasme koploper in de branche.

Kantoor / Papier

Gebruik ten minste 30% gerecycled papier, maar streef naar 100% - er zijn veel merken beschikbaar.

Hanteer een ‘opt-in’-beleid voor papieren versies van scripts, callsheets, verplaatsingsopdrachten en schema’s.

Maak digitaal de standaard voor documenten (de meeste mensen lezen op hun smartphone of laptop).

Zet de printer standaard op dubbelzijdig printen

Kantoor / Energieverbruik

Kies waar mogelijk voor een groener energietarief.

Pas automatische verwarmings-/airco-/lichtsensoren aan je wensen aan (om te voorkomen dat ze onnodig draaien).

Vervang verouderde verlichting voor LED-verlichting en gebruik ‘taakverlichting’ (alleen aan op plekken waar nodig, je hoeft niet het hele kantoor te verlichten als slechts een kwart wordt gebruik).

Kantoor / Producten

Vraag leveranciers om verpakkingsmateriaal te verminderen of papier te gebruiken in plaats van plastic verpakkingen.

Zet een ‘Groen Kantoor’-prikbord op met tips/artikelen en eerder behaalde resultaten/voorbeeldmaterialen en feedback.

Huur computers en kantoorapparatuur in plaats van deze nieuw te kopen.

Koop banken en kantoormeubilair tweedehands.

Gebruik gerecycled of FSC-enveloppen, -schrijfblokken en -briefpapier.

Kantoor / Keuken

Geen papieren/plastic bestek, borden of bekers. En zeker GEEN piepschuim!

Als u afhaalmaaltijden bestelt, vraag dan of men geen piepschuimbakjes wil gebruiken en verpakkingsmateriaal tot een minimum wil beperken.

Gebruik herbruikbare handdoeken in plaats van papieren.

Koop zo mogelijk biologische en/of Fairtrade-producten.

Gebruik een koffiezetapparaat met herbruikbare filters in plaats van eenpersoons-pads.

Koop snacks in het groot in om te bezuinigen op verpakkingsmateriaal en neem oude dozen en tassen mee als je boodschappen doet.

Gebruik natuurlijke reinigingsproducten - vaatwastabletten, zeep, sprays, etc.

Kantoor / Overig

Kies voor een ethische bank.

Zet uw recyclesysteem op in de kantoren en bij kantoorkeukens. Composteer waar mogelijk.

Je kunt en moet het volgende recyclen:

Papier, vertrouwelijke documenten, karton, blikjes/folie, glas, plastic, voedselafval, dierlijke bijproducten, AEEA (Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur), inkt en toner, batterijen, filmresten, hout, metaal, verf, aanmaakgel, gevaarlijke stoffen, TL-buizen, GFT-afval, steenslag/beton, polystyreen, textiel en ongebruikt voedsel.

Zet een inleverpunt op voor kantoorbenodigdheden, zoals batterijen, toners etc.

Hang bordjes op om mensen eraan te helpen herinneren om hun computer en licht uit te doen en om dubbelzijdig af te drukken (of helemaal niet af te drukken!)

Studio / Energieverbruik

Neem contact op met de milieumanager van de studio (als ze die hebben) om uit te zoeken of ze energiemeters hebben geïnstalleerd op het toneel of in kantoren (veel studio’s hebben die tegenwoordig).

Gebruik de albert-calculator om je energieverbruik bij benadering te voorspellen, en probeer vervolgens om dat te verlagen.

Praat met je energieleverancier om uit te zoeken of deze je kan omzetten naar een Groen Tarief.

Als er geen groen tarief beschikbaar is, bestaat er een secundaire markt voor inkoop van hernieuwbare energiecredits (REC’s) die meetellen bij de verlaging van uw CO2-voetafdruk.

Laat slimme meters installeren

Matig airco/verwarming als deze op een timer-systeem werken. Laat geen deuren openstaan als het systeem draait.

Rol een ‘Zet ‘m uit’-campagne uit, wijs een persoon aan om er ‘s avonds op toe te zien dat verlichting en airco/verwarming worden uitgezet aan het eind van de dag en als er niemand in de studio’s of wagens is. Hang bordjes en posters op om de crew hieraan te herinneren

Studio / Afval

Zet een uitgebreid recyclesysteem op.

Je kunt en moet het volgende recyclen:
Papier, vertrouwelijke documenten, karton, blikjes/folie, glas, plastic, voedselafval, dierlijke bijproducten, AEEA (Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur), inkt en toner, batterijen, filmresten, hout, metaal, verf, aanmaakgel, gevaarlijke stoffen, TL-buizen, GFT-afval, steenslag/beton, polystyreen, textiel en ongebruikt voedsel.

Installeer leidingwaterkoelers of grote flessen in plaats van het gebruik van wegwerpflessen.

Als je voornamelijk werkt vanuit één studio, kan je leidingwaterkoelers huren die water aftappen vanuit de hoofdleiding. Vanuit milieu- en kostentechnisch oogpunt is dit het beste scenario. Je betaalt voor de huur van de koeler en je hoeft je niet druk te maken over het bijvullen.

Zet zichtbare afvalverwijderingsstations op in alle gebruikte ruimten. Gebruik daarbij duidelijke en eenvoudige bewegwijzering.

Zorg ervoor dat er een inleverpunt is voor batterijen alsmede voor de gewone recycling (en compostering).

Zorg ervoor dat er een inleverpunt is voor batterijen alsmede voor de gewone recycling (en compostering).

Zorg ervoor dat het door jou gekozen systeem voor recycling ook wordt uitgerold naar de wagens op het basisstation. Het kan nuttig zijn om daarnaast ook in de Productiewagen inzamelpunten op te zetten voor inktcartridges, papier en vertrouwelijke documenten.

Geef voortdurend feedback aan de crew en merk op wat ze bereikt hebben.

Het kan bijvoorbeeld handig zijn om een groen prikbord op te zetten bij facilitaire diensten waarop de recyclingscijfers voor die maand en alle interessante groene feiten of verhalen worden genoteerd. Het kan motiverend werken om een systeem van een ‘groene onderscheiding’ te hanteren om leden van de crew te stimuleren wat groener te denken.

Op locatie / Afval

Huur van tevoren opdrachtnemers in voor recycling (en compostering) voor alle locaties.

Zet een uitgebreid recyclesysteem op.

Je kunt en moet het volgende recyclen:
Papier, vertrouwelijke documenten, karton, blikjes/folie, glas, plastic, voedselafval, dierlijke bijproducten, AEEA (Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur), inkt en toner, batterijen, filmresten, hout, metaal, verf, aanmaakgel, gevaarlijke stoffen, TL-buizen, GFT-afval, steenslag/beton, polystyreen, textiel en ongebruikt voedsel.

Zorg ervoor dat alle leden van het team volledig op de hoogte zijn van de recyclingprocedures. Zorg ervoor dat ze voldoende voorzieningen tot hun beschikking hebben (afvalbakken, deksels, borden en tassen), op elke locatie en in hun wagen.

Zorg ervoor dat alle voorbereidings-crews (bijv. technische bouw, locatiemanagers) zich ook aan het recyclesysteem houden.

Op locatie / Stroom

Vind de juiste ‘generator’ voor de klus…

Stroomtype CO2
GPO biodiesel - geen CO2
Zon (en wind) - geen CO2
Waterstof brandstofcel - geen CO2 (afhankelijk van de waterstofbron)
Methanol brandstofcel - 0,9 kg per liter
Netelektriciteit - 0,54 kg per kWh
Diesel - 2,63 kg per liter

Als je generatoren op locatie moet gebruiken, probeer dan het juiste volume te berekenen, zodat je niet onnodig brandstof en stroom verspilt.

Een van de variabelen met de meest opmerkelijke impact op de efficiëntie van je generator en de kosten is of de belastingscapaciteit correct is bemeten voor de werkzaamheden. Dit kan moeilijk in te schatten zijn, vooral als je rekening moet houden met back-up en secundaire back-upcapaciteit. Deze afweging kan echter een enorm verschil maken en komt ten goede aan de werking van je generator op de lange termijn. Een conventionele dieselgenerator moet ten minste 60 - 75% van zijn maximaal berekende belasting draaien om schade op de lange termijn te voorkomen. Benader het stroomontwerp vanuit een ander perspectief door te komen tot een stroomontwerp met nadere informatie over de kracht die de apparatuur in werkelijkheid waarschijnlijk zal moeten trekken.
Het belangrijkste wat je kunt u doen om het brandstofverbruik te verlagen is van tevoren een zo gedetailleerd mogelijke stroomspecificatie opstellen. Gebruik gegevens uit het toezicht op het gebruik bij voorgaande shows indien die beschikbaar zijn om vast te stellen of de generatorcapaciteit kan worden verlaagd bij herhaald of soortgelijk gebruik. Het belangrijkste probleem in de branche is dat de stroomvraag vooraf te hoog wordt ingeschat; iedereen wil (begrijpelijk) aan de veilige kant zitten bij de schatting van het stroomgebruik en iedere betrokkene zal een beetje extra toevoegen. Het is van belang om de crew te vragen te specificeren hoeveel zij verwachten nodig te zullen hebben en niet te vragen naar de algemene eisen voor elk apparaat, zoals 125 Amp 3 fasen, wat zal leiden tot een enorme overcapaciteit van de generatoren (en dus heel veel onnodig brandstofverbruik).
Het belangrijkste is om gewoon de generatorcapaciteit correct in te schatten - zorg dat je de daadwerkelijke stroomvraag krijgt van opdrachtnemers.

Koop generatoren in die op alternatieve stroombronnen draaien. Zonnegeneratoren zijn de optie met de laagste impact, gevolgd door aardgas en biodiesel.

Generatoren op Gebruikte Plantaardige Olie (PPO)…

Verbranding van Gebruikte Plantaardige Olie (PPO) is een milieuvriendelijk gebruik van een afvalproduct. Oliën van eerste persing, waarbij gewassen speciaal worden verbouwd voor gebruik als biodiesel, worden niet beschouwd als milieuvriendelijk. Eetbare gewassen kunnen worden onttrokken aan gebruik om mensen en vee te voeden, natuurlijke leefomgevingen kunnen worden vernietigd en er is vaak sprake van sociaaleconomische of ethische kwesties rond de verwerving en het beheer van het akkerland waarop ze worden verbouwd.
Het gebruik van PPO-biodiesel in de generatoren is een goede manier om je milieuprestaties te verbeteren zonder grote veranderingen te hoeven doorvoeren in de manier waarop je werkt. PPO-biodiesel kan op dezelfde manier worden gebruikt als gewone diesel, zodat er geen wijziging nodig is in aanpak, zodat dat voor sommige alternatieve stroombronnen het geval kan zijn. Toen biodiesel voor het eerst werd geïntroduceerd, waren er problemen met de kwaliteit die gevolgen hadden voor de werking van generatoren en die gebruikers een slecht beeld kunnen hebben gegeven van biodiesel. Sindsdien is echter enorme vooruitgang geboekt en tegenwoordig draaien er duizenden generatoren op 100% PPO-biodiesel zonder dat er veel problemen worden gemeld. Er moeten wel wat kleine aanpassingen worden gemaakt om er zeker van te zijn dat de generator op de lange termijn efficiënt blijft, maar je opdrachtnemer moet over de deskundigheid beschikken om die aan te kunnen. Vervolgens kan je gewone generatoren gebruiken en gewoon overstappen op andere brandstof. Soms kan er ook een mix worden gebruikt in generatoren zonder dat er aanpassingen aan de generator nodig zijn.

Generatoren op zonne-energie…

Er zijn talloze merken en modellen generatoren beschikbaar op de markt die gebruik maken van zonnepanelen voor het opladen en de stroomvoorziening, zodat er ook verschillende benaderingen mogelijk zijn afhankelijk van de behoeften voor uw productie.

Fotovoltaïsche (FV-)panelen zijn zeer geschikt voor het VK omdat ze hun energie uit licht halen, niet van de zon, zodat ze elektriciteit kunnen blijven opwekken ook als het bewolkt is (hoewel rechtstreeks zonlicht de beste resultaten oplevert). Alles wat je nodig hebt, is een rijtje zonnepanelen. Deze kunnen in het algemeen zeer snel en eenvoudig worden geïnstalleerd, weggehaald en vervoerd. De zonnepanelen dienen zo te worden geplaatst dat ze gericht zijn op het zuiden en niet in de schaduw liggen.

Zonnegeneratoren kunnen een uitstekende oplossing zijn omdat ze volledig gratis kunnen draaien en geen brandstof nodig hebben voor het vervoer. In het algemeen produceren ze minder stroom dan een conventionele dieselgenerator, en stroom kan niet worden gegarandeerd als gevolg van de weersinvloeden. Er zijn echter manieren om piekbelastingen te plannen, zelfs onder de slechtste weersomstandigheden, en het voordeel van een zonnegenerator is zijn capaciteit voor opslag van stroom voor later gebruik. In sommige opzichten is dit zelfs nog efficiënter, omdat dit stimuleert je stroomvraag te beheren naar gelang de behoefte in plaats van voortdurend brandstof te verbruiken ongeacht de vraag, zoals bij een dieselgenerator.

Kleine mobiele zonne-oplossingen…

Als je maar een kleine stroomvraag hebt (voor het opladen van camera’s etc.) kan je overwegen een mobielere stroombron te gebruiken.

Generatoren op waterstof brandstofcel…

De waterstof brandstofcel werkt door middel van omzetting van waterstof in energie. Het feit dat de bijproducten water en warmte zijn, maakt dit een zeer schone technologie. De waterstof ‘brandstof’ kan worden gewonnen als bijproduct van chemische processen of uit de gassen uit anaerobe vergisting (compostbedrijven). Momenteel wordt er ook onderzoek gedaan naar het winnen van waterstof als bijproduct van de energie die wordt gegenereerd uit zonnetechnologie en windmolens, zodat dit een zeer duurzame ‘brandstof’bron is. Waterstof is de meest gebruikte brandstof, maar ook koolwaterstoffen zoals aardgas en alcohols zoals methanol worden soms gebruikt.
Anders dan bij een zonne- of hybride generator heeft een brandstofcel geen accu voor opslag van stroom. Zo lang de generator echter wordt voorzien van zuurstof en brandstof kan deze voortdurend elektriciteit produceren. Brandstofcellen zijn kleiner en lichter dan conventionele dieselgeneratoren, waardoor ze ideaal zijn voor producties op verschillende locaties. Ze draaien stil en zijn bij uitstek geschikt voor locaties met beperkte ruimte of het filmen in de natuur, waarbij men zo veel mogelijk onopgemerkt wil blijven.

Generatoren op methanol brandstofcel…

Methanol brandstofcellen zijn relatief duur en inefficiënt in vergelijking met de waterstof brandstofcel. Er is echter momenteel nog veel onderzoek gaande. De reden dat de methanol brandstofcel zoveel duurder is, is vooral dat deze platina bevat. Het grote voordeel van het gebruik van methanol is dat deze brandstofcellen zeer licht en stil zijn en dat de vloeibare methanolbrandstof veel eenvoudiger kan worden opgeslagen dan de gecomprimeerde waterstof.
Op dit moment is de methanol brandstofcel het meest geschikt in het geval van een kleinere stroomvraag. In het algemeen variëren ze van 25W tot 850W met 12 of 24V-aansluitingen. Met een omvormer kan dit echter worden verhoogd naar 110 of 220V. De cel kan goed werken als aanvulling op een andere stroombron of perfect zijn voor het filmen in kleine, afgelegen of beperkte ruimten, en perfect voor filmen in de natuur. De brandstof moet worden bijgevuld, maar bij lange niet zo vaak als een dieselgenerator, zodat ook op reis- en arbeidskosten wordt bespaard. De methanol brandstofcel kan tot 52 dagen draaien op één brandstofcartridge.

Verminder het gebruik van generatoren op locatie. Installeer ze een uur vóór opname en zet ze uit als iedereen met lunchpauze gaat of meer dan 30 minuten elders opnamen hebt.

Gebruik energiebesparende/brandstofzuinige lichtmasten. Verminder het verbruik door de verlichting overdag uit te zetten.

Probeer toiletblokken op zonne-energie.

Gebruik waar mogelijk energiemeters op locatie (bijvoorbeeld in huurpanden).

Reguleer verlichting/airco/verwarming in portocabins - zet ze uit als die niet worden gebruikt.

Vraag of de opnamestroom afgezet kan worden voordat de locatie wordt verlaten.

Op locatie / Reizen

Ontwikkel een duurzaam reisplan voor het heen en weer reizen naar locaties.

Huur zuinige voertuigen met een lage impact (bijvoorbeeld op ‘biodiesel op basis van gebruikte frituurolie’) als pick-uptrucks voor het Locatieteam.

Gebruik voor het reizen naar opnames vervoersmiddelen met een lage impact - trein en bus verkiezen boven vliegen!

Selecteer locaties die zich dichtbij de studio bevinden en die met het openbaar vervoer bereikbaar zijn.

Biedt fietsen en katrolwagens aan, of huur riksja’s voor het vervoer binnen de locatie (in plaats van gators op diesel).

Gebruik lokale hotels, indien mogelijk met een duurzaamheidsbeleid of ethische certificering.

Op locatie / Natuurbehoud

Houd je aan alle wetgeving die geldt voor een locatie, zoals locaties van bijzonder wetenschappelijk belang.

Behoud en bescherm de natuur/biodiversiteit. Zorg ervoor dat je een gebied net zo achterlaat als je het hebt aangetroffen.

Gebruik geen nietjes of punaises in bomen.

Bespaar water: laat in geval van besproeiing het water niet onnodig lopen.

Betrek de lokale gemeenschap en geef waar mogelijk iets terug.

Op locatie / Praktijk

Neem verantwoordelijkheid voor het meenemen van waterkoelers bij verplaatsing tussen locaties.

Onderweg:
Koelers met de 20-literflessen zijn geweldig voor de Catering onderweg. Ze zijn ook heel goed in te bouwen in elk van de drukst bezette portocabins (d.w.z. Productie, Transport, Haar & make-up, en wellicht Artiesten). Als je vaak heen en weer reist tussen locaties, kan je deze waterkoelers meenemen. De meeste modellen hoeven niet aangesloten te worden; de stroom is alleen nodig om ze te koelen). Zorg ervoor dat je ze op schaduwrijke plaatsen installeert en probeer ze uit de regen te houden.
Voor een veel draagbaarder systeem is er een waterdoos beschikbaar die er net zo uitziet als een wijndoos (maar dan met water). Deze zijn heel eenvoudig te vervoeren, maar het zijn nog steeds dozen voor eenmalig gebruik die verpakkingsafval opleveren en dus niet de duurzaamste optie vormen.

Grote crews en veel figuranten:
Voor opnamen met grote en wijd verspreide crews en figuranten, is de ‘Thirst Pack’ fantastisch. Deze lijken op de bierrugzakken die men wel ziet bij evenementen of festivals. De beste praktijk met deze Thirst Packs is om waar mogelijk herbruikbare flessen te gebruiken. Als het echter gaat om te veel mensen, dan verdienen gerecyclede papieren bekertjes de voorkeur. Zorg ervoor dat je deze inzamelt voor recycling.

In het allerslechtste geval:
Als de nood aan de man komt, en er geen andere mogelijkheid is dan het gebruik van flessenwater (hetgeen heel zeldzaam is), zijn er bepaalde merken verkrijgbaar met een duurzaamheidskeurmerk. Sommige maken gebruik van 100% gerecycled materiaal en doneren winsten aan waterprojecten in ontwikkelingslanden - dat maakt het de extra kosten waard als je kiest voor plastic.

N.B.: Er is nooit een excuus voor polystyreen!

Deel foto’s digitaal en vermijd afdrukken.

Beperk de verspreiding van het aantal papieren kaarten (de meeste mensen beschikken tegenwoordig over satelliet-navigatie).

Druk alle Verplaatsingsopdrachten (voor zover je die toch verspreidt) dubbelzijdig af.

Gebruik bewegwijzering en beschermende materialen met lage impact (d.w.z. herbruikbare matten, gerecyclede kaarten, etc.).

Gebruik milieuvriendelijke, niet giftige reinigingsproducten.

Gebruik gerecycled toiletpapier en milieuvriendelijke zeep.

Vervoer / Praktijken

Gebruik Albert voor de nulmeting van je reisvoetafdruk, stel vast wat de grootste CO2-uitstoters zijn en stel een realistisch reisbeleid op.

De eerste stap is het opstellen van je Duurzame Reisplan. Stel vast wanneer je vervoer zult nodig hebben, waar je geheel zonder vervoer kunt en waar je dingen kunt veranderen om de impact te verminderen.
Vervoer zal altijd een grote factor zijn in de CO2-voetafdruk van een productie als gevolg van de aard van de branche. Het is in jouw belang om opties te onderzoeken om over te stappen op voertuigen met een lage impact om de voetafdruk te verkleinen en geld te besparen. Niet alleen zijn voertuigen met een lage uitstoot gewoonlijk brandstofzuinig en dus kostenbesparend, de meeste leveren ook vrijstelling op van de Londense congestieheffingen, wat ideaal is voor voertuigen van kopers en koeriers.

Houd de gebruikte hoeveelheid benzine/diesel bij via de transportleider en het accountsteam voor gebruik in Albert aan het eind van de productie.

Recycle motorolie, antivries en banden waar nodig.

Handhaaf het beleid van “niet stationair draaien”! Zorg dat alle bestuurders, ook die van dagelijkse minibusjes en standby-ambulances op de hoogte zijn van het beleid van “niet stationair draaien’.

Telefonische of video-conferentie in plaats van reizen voor vergaderingen.

Overweeg technologie die het mogelijk maakt voor journalisten/artiesten om op afstand een bijdrage te leveren.

Streef waar mogelijk naar vermindering van het vervoer door de lucht door op internationale locaties lokale crews in te huren.

Vliegen is onvermijdelijk als gevolg van de aard van de branche en links met andere landen. Vliegreizen zullen waarschijnlijk een aanzienlijke bijdrage leveren aan uw reisvoetafdruk, dus hieronder een paar manieren om deze te verminderen. De eerste verdedigingslinie is het verminderen van de noodzaak om te reizen.

Stimuleer het delen van een auto of reizen met het openbaar vervoer, in het bijzonder voor kantoorpersoneel.

Plan vaststelling van shots zodat er zo min mogelijk vervoersbewegingen nodig zijn.

Verminder de noodzaak voor verscheping en vervrachting door zaken lokaal in te kopen.

Vervoer / Voertuigen

Onderhoud voertuigen in optimale staat om ze zo efficiënt mogelijk te laten lopen.

Gebruik hybride of energiezuinige voertuigen als het gaat om huurauto’s, taxi’s, directieauto’s en boodschappenwagens.

Stimuleer het gebruik van voertuigen met een lage CO2-uitstoot bij de leveranciers.

Als je gebruik maakt van auto’s en minibussen, zorg dan dat ze vol zijn.

Gebruik fietskoeriers voor klusjes in de binnenstad en koop lokaal in om lange reizen te vermijden.

Overweeg om shots gemaakt vanuit een helikopter te vervangen door beelden gemaakt door drones.

Vervoer / Portocabins

Pas bestaande portocabins aan of vraag om portocabins met LED of andere energiezuinige verlichting.

Er zijn tegenwoordig portocabins met zonnepanelen verkrijgbaar of je kan bestaande portocabins uitrusten met extra zonnepanelen.

Accommodatie / Accommodatie

Gebruik hotels met een duurzaamheidsbeleid of ethische certificering.

Stimuleer het delen van een huis wanneer een buitenlandse crew hier op bezoek is (dit kan goed zijn voor de moraal).

Gebruik lokale crewleden die geen accommodatie nodig hebben.

Zorg dat de locatiemanagers op de hoogte zijn van de rangorde van milieueffect: hotels genieten de minste voorkeur; kleine hotels/B&B’s zijn beter. Vanuit milieutechnisch oogpunt zijn huizen en appartementen het beste.

Afval / Opzet

Plan de afvoer, opslag en verwijdering van je afval.

Zorg ervoor dat je alleen relevante papieren ontvangt en verstrekt.

Ontwikkel een afvalbeheersplan waarbij zo min mogelijk afval naar de stort gaat (en voer dit door).

Zorg ervoor dat je recycling-leveranciers hebt voor alle geplande locaties en studio’s.

Streef naar een recyclingpercentage van ten minste 80%.

Zoek uit wat de studio al biedt als het gaat om afvalverwijdering en neem, waar nodig, je eigen recylcebakken mee.

Houd je aan de lokale afvalregelgeving wanneer je op locatie bent

Vraag afvalrapportages van de leverancier, zodat je kunt nagaan hoeveel afval er is geproduceerd en (positieve) feedback kunt geven aan je crew.

Stuur een Groene Memo rond tijdens de voorbereidingsfase en vóór elke productie of locatie.

Zorg ervoor dat afvalbakken met deksels en bewegwijzering in alle wachtruimten/bij de figuranten/make-up/magazijnen aanwezig zijn.

Vergeet niet om inktcartridges en toner, batterijen, afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) in uw afvalbeheersplan op te nemen.

Afval / Implementatie

Verminder eerst het verbruik! Vermijd alle producten voor eenmalig gebruik en probeer niet te veel te bestellen.

Breng iedereen op de hoogte van het afvalbeleid - alle vakmensen, alle medewerkers, alle leden van de cast en de crew, en zorg ervoor dat recycling vroeg genoeg wordt opgezet voor de bouwwerkplaatsen.

Wijs een afdeling aan die verantwoordelijk is voor de afvalbakken, het opzetten, het vervoer tussen locaties en het legen (zorg ervoor dat zij het systeem doorgeven aan elke dagploeg).

Hang overal duidelijke en eenvoudig te volgen bordjes op die aangeven wat er wel en niet in de bakken mag worden weggegooid. Zorg ervoor dat alle afvalbakken voorzien zijn van een deksel.

Zorg ervoor dat er overal voldoende afvalbakken staan van alle relevante types voor je recyclesysteem. Dit geldt ook voor portocabins, wachtruimten, maaltijdservices, catering, op de set, haar en make-up, etc.

Zorg ervoor dat je het systeem ook in de portocabins hebt opgezet. Dit kan worden aangepast met kleinere afvalbakken of een vereenvoudigd systeem dat in alle portocabins past.

Vergeet geen sets, kostuums, rekwisieten, etc.; vraag om speciale recycling in hun werkplaatsen, zoals gevaarlijk afval voor hechtmiddelen, verf en oplosmiddelen. Daarbij moet ook rekening worden gehouden met TL-buizen en elektronisch afval, gips en schuim.

Afval / Donaties

Zorg ervoor dat donatie wordt vermeld als optie voor afvoer van attributen.

Je bent zonder twijfel op de hoogte van de procedures voor afvoer van attributen bij afronding. Vaak geldt dat, als wordt geprobeerd om zaken te doneren bij afronding, de beheerder van de attributen procedures nog eens moet checken en goedkeuring moet krijgen voordat zaken mogen worden weggegeven. Dit kan het moeilijk maken om de inzameling van zaken voor donatie efficiënt te plannen.

Een geweldig idee dat de BBC heeft ingevoerd is om gewoon een bepaling op te nemen in de Richtlijnen voor Productiemiddelen dat ‘een bedrijfsmiddel dat in goede staat verkeert, mag worden gegeven aan een liefdadigheidswinkel’.

Jw kunt dit zelfs nog iets verder doorvoeren en bepalen dat attributen in goede staat moeten worden aangeboden aan een goed doel, een school, een organisatie, etc., alvorens recycling wordt overwogen.
Sommige van deze zaken - zelfs de kale materialen zoals die worden gebruikt voor ontwerp, bouw en aankleding - hebben een enorme waarde. Als je sets kunt ontwerpen met de toekomst van je productie in gedachten, dan kan je duizenden euro’s besparen op de kosten van schroot en herbouw in de toekomst. Er zijn een geweldige organisaties actief die bijna alles van uw set willen aannemen, van rekwisieten tot afvalhout, -metaal, -glas, etc. Haal ook het beste uit organisaties die gerecyclede materialen aanbieden voor het bouwproces.

Zorg ervoor dat zaken gemakkelijk kunnen worden afgebroken, zodat ze gemakkelijker kunnen worden gedoneerd.

Kijk naar donatiemogelijkheden bij theaters, (theater)scholen en goede doelen.

Verzeker je ervan dat de organisatie de zaken kan inzamelen. Ondersteun die organisaties die dat kunnen.

Maak gebruik van specialistische organisaties voor hergebruik van sets/rekwisieten/bouwmaterialen.

Zorg dat donatie-organisaties tijdig vóór afronding klaar zijn zodat ze tijd hebben om regelingen te treffen

Materialen / Praktijken

Verminder het gebruik van materialen over de hele linie.

Maak een lijst van alle materialen en zaken die nodig zijn voor de productie en stel vast welke materialen op een milieuvriendelijke manier kunnen worden verkregen.

Voor papier en hout geldt dat ze het FSC-keurmerk moeten dragen en dat gestreefd moet worden naar ten minste 30% gerecycled papier.

Gebruik lappen en herbruikbare handdoeken in plaats van papieren handdoeken.

Koop alleen wat wordt gebruikt en berg zaken goed op zodat ze later kunnen worden gedoneerd of hergebruikt.

Zoek contactpersonen bij organisaties die bereid zijn om donaties te accepteren en zorg dat ze klaar zijn vóór afronding.

Gebruik biologisch afbreekbare en materialen met gerecyclede bestanddelen.

Gebruik oplaadbare batterijen.

Vraag leveranciers om huurgoederen gemaakt van duurzame materialen. Zelfs als ze die niet hebben, geldt dat hoe meer we daarom vragen, hoe eerder ze die zaken op voorraad zullen hebben.

Materialen / Verf

Zamel verfresten in in daarvoor bestemde bakken in plaats van deze door de gootsteen te spoelen.

Verven, oplosmiddelen en gevaarlijke chemicaliën mogen niet door de gootsteen worden gespoeld. Zie het hoofdstuk inzake Gevaarlijk afval voor het vaststellen en afvoeren van Gevaarlijke afvalproducten.

Gebruik afbijtmiddelen on plantaardige basis.

Het zal je waarschijnlijk niet verbazen dat afbijtmiddelen gevaarlijke chemicaliën bevatten. Maar eenvoudigweg overstappen op een afbijtmiddel op plantaardige basis kan die gevaarlijke stoffen al weg houden uit de waterwegen, waarmee je het milieu en dus ook je eigen gezondheid beschermt.
Als je het zelf wilt checken: traditionele niet biologisch afbreekbare afbijtmiddelen zijn hoofdzakelijk op basis van methyleenchloride, xyleen en tolueen.

De meeste biologisch afbreekbare afbijtmiddelen zullen gebaseerd zijn op een van de volgende chemicaliën: dibasische esters, N-methylpyrrolidon, natronloog, benzylalcohol, waterstofperoxide of natriummetasilicaat.

Gebruik niet op aardolie gebaseerde, niet giftige verven met een laag VOS-gehalte. Latexverven op waterbasis bevatten gewoonlijk minder VOS, leveren minder geurtjes op en maken het gebruik van verfverdunners voor het reinigen van oppervlakken overbodig.

Materialen / Hout en bouw

Plan het ontwerp en de opname zo dat er voldoende tijd is om decormuren te hergebruiken.

Gebruik gerecycled materiaal.

Bouw met afbraak in het achterhoofd, zorg dat zaken afgebroken kunnen worden en gebruik schroeven in plaats van lijm.

Vermijd het gebruik van vinyl en schuimblokken.

Gebruik als vloerbedekking duurzame of gerecyclede producten, zoals bamboe, kurk of tapijt met gerecyclede bestanddelen.

De meest milieuvriendelijke opties voor vloerbedekking zijn:

 • Kurk (moet gecertificeerd zijn)
 • bamboe
 • linoleum (alternatief voor vinyl met lagere impact)
 • duurzame (gerecyclede en niet giftige) vloertegels
 • PET Berber-tapijt (uit plastic flessen)
 • rubbere tegels uit gerecyclede banden
 • gerecycled hardhout

Duurzamere opties voor hout zijn bamboe en gekweekt esdoorn- of berkenhout.

Vermijd het gebruik van Luan (laminaat uit het Verre Oosten), controleer de toeleveringsketen en de herleidbaarheid van je leverancier om er zeker van te zijn dat het materiaal duurzaam is verkregen. (Voor veel laminaat uit het Verre Oosten geldt dat niet.)

Gebruik muurbedekking van gerecyclede materialen.

Overweeg hergebruik van metalen frames in plaats van hout.

Recycle alle houtresten (inclusief afsnijdsels en afval).

Als je hout als aparte recyclestroom inzamelt, kan je er waarschijnlijk een goede prijs voor krijgen.

Hergebruik zo veel mogelijk en doneer materialen waar dat mogelijk is.

Materialen / Kostuums

Hergebruik kleerhangers en gebruik stoffen kostuumzakken in plaats van plastic wegwerp-exemplaren.

Koop kleding en accessoires tweedehands.

Koop indien mogelijk producten van biologisch katoen of Fairtrade-producten. Ondersteun ontwerpers die werken met duurzamere materialen.

Was op lage temperaturen en laat zo min mogelijk stomen.

Materialen / Decor/kunst/rekwisieten

Kies voor materialen met gerecyclede bestanddelen of voor tweedehands artikelen.

Vaak wordt veel nadruk gelegd op het verantwoord afvoeren van materialen, maar wat veel belangrijker is, is de eerste keus voor de materialen. Afdelingen zoals bouw, decor en rekwisieten zijn bij uitstek geschikt om materialen en producten met een lage impact in te kopen bij aanvang van het project, zodat je tijdens de hele productie werkt met zo min mogelijk giftige materialen en zelfs rekening kunt houden met eenvoudigere methoden voor afvoer aan het eind. Bij de afweging welke materialen je gaat gebruiken is het naïef om aan te nemen dat gerecyclede materialen of materialen met een lage impact minder esthetisch zijn. Er zijn tegenwoordig zeer geavanceerde producten op de markt die geweldige resultaten opleveren maar die beter zijn voor het milieu (en ook voor je eigen gezondheid).

Vermijd giftige en schadelijke producten.

Vermijd het gebruik van producten die een van de volgende bestanddelen bevatten, aangezien die het schadelijkst zijn voor je gezondheid en voor het milieu. Het zou je verbazen hoe vaak die nog steeds gebruikt worden;

 • formaldehyde
 • polyvinylchloride (PVC)
 • ftalaat weekmakers (vaak aangeduid als “geurstoffen” op productetiketten)
 • broomhoudende vlamvertragers (indien mogelijk)
 • chroom
 • koperchroomarsenaat

Gebruik milieuvriendelijke reinigingsproducten.

Gewone reinigingsproducten bevatten schadelijke chemicaliën die door de gootsteen gespoeld worden en in onze waterwegen terechtkomen, waar ze schade toebrengen aan de natuur en onze eigen waterbronnen vervuilen. Er bestaan veel producten die precies hetzelfde doen als de conventionele reinigingsmiddelen maar zonder de gifstoffen. Het is niet moeilijk om te bedenken dat je zou moeten overstappen op de niet-giftige alternatieven, zowel op het werk als thuis. En reinigingsproducten zijn niet beperkt tot keuken- en badkamerreinigers. Denk ook eens aan wat er in je vaatwastabletten, wasmachinepoeders, douchegels, shampoos, handzeep, scrubs enz. zit, … alles wat in het riool verdwijnt.

Huur kleding in plaats van ze nieuw te kopen of te maken.

Gebruik lijmen op waterbasis en vermijd het gebruik van de giftige producten.

Koop waar mogelijk lokaal en in bulk in om het verpakkingsmateriaal te verminderen (dus jerrycans in plaats van plastic 5-literflessen).

Materialen / Andere afdelingen

Planten - gebruik organische mulch en aarde en gebruik echte takken in plaats van synthetische.

Bevestigers - doneer gebruikte aanmaakgels en ongebruikte gloeilampen (recycle CFL-gloeilampen als gevaarlijk afval).

Haar en make-up - Gebruik producten met natuurlijke ingrediënten die niet op dieren zijn getest.

Haar en make-up - Gebruik producten met navulverpakkingen of met minder verpakking.

Special effects - Probeer waar mogelijk milieuvriendelijkere alternatieven in te kopen voor effecten als sneeuw, stof en rook. Voer alle gevaarlijke materialen verantwoord af.

*Rook en brandstof - Gebruik propaan en andere schonere brandstoffen in plaats van diesel of aardolie en producten op basis van water voor rookeffecten. *Stof - Vermijd stof-effecten met kankerverwekkende stoffen. Bentoniet is een goed alternatief. Dante’s Peak had groot succes met het imiteren van vallend as door gebruik te maken van kranten in een vlamvertrager; dit kon vervolgens worden opgeveegd en elke avond worden gerecycled. Zaagsel, gips en (tarwe)bloem kunnen ook een geweldig alternatief zijn. *Sneeuw - Gebruik sneeuw op cellulosebasis, zoals de 100% biologisch afbreekbare niet-giftige sneeuweffecten.

Production - use reconditioned tapes and make sure discarded tapes are sent for re-use.

Catering / Afval & Compost

Schaf wegwerpproducten voor catering en servies, zoals bekers en bordjes, af. Kies voor herbruikbaar servies, of papier of afbreekbare materialen als je die goed kunt afvoeren.

Productie van biologisch afbreekbaar serviesgoed (BSW) Er zijn milieutechnische afwegingen te maken bij biologisch afbreekbaar serviesgoed (zoals bij alles). Op dit moment maken de meeste merken op de markt gebruik van materialen die ontstaan als bijproduct van productieprocessen (zo is bagasse een bijproduct van suikerriet). Die processen vinden meestal plaats in het buitenland. Het is nuttig om je ervan bewust te zijn dat de bijbehorende verwerking, verzending, fabricage, verdere verzending en distributie etc. vrij intensief is voor een artikel voor eenmalig gebruik. Zo kan het voor wegwerpbekers bijvoorbeeld zinvol zijn om te denken aan papieren bekers die in Nederland zijn gefabriceerd en die kunnen worden gerecycled in plaats van geïmporteerde bekers van maïszetmeel alleen maar omdat die composteerbaar zijn. Of gebruik gewoon een herbruikbare keramische beker.

Afvoer - Hoe verhoudt BSW zich tot voedsel? Het gebruik van biologisch afbreekbare borden, bekers, bestek etc. staat nogal ter discussie. In theorie is het een goed idee omdat deze artikelen bij het GFT-afval kunnen en er binnen 12 weken geen spoor meer van terug te vinden is. Maar de commerciële compostsector staat nog in de kinderschoenen met twee soorten installaties: anaerobische vergisting (AD) of industriële compostering (In-Vessel Systems (IVS)). Beide methoden kunnen in theorie biologisch afbreekbaar serviesgoed verwerken, maar een goede verhouding van voedselafval tot composteerbaar materiaal is van essentieel belang om de installaties efficiënt te laten draaien. Te veel droog, hard materiaal heeft gevolgen voor de prestaties van de composteerinstallatie. Recente ervaring heeft begrijpelijkerwijze geleerd dat sommige commerciële composteerbedrijven terughoudend zijn als het gaat om inzameling als deze producten het grootste deel uitmaken van het composteerbare afval van de klant.
Op de set zal dit bekend voorkomen. Als je denkt aan het afval van je ontbijt, lunch en koffiepauzes, gaat er meestal heel weinig echt voedsel in de GFT-bak omdat het allemaal zo lekker smaakt. Het overgrote deel bestaat uit lege bekers, bordjes en doosjes. Er zijn echter dingen die je kunt doen om het systeem goed te laten werken. Als je de grotere GFT-container achter uw cateringwagen zet, kunnen de koks schillen en afval bij de voedselbereiding direct in de container gooien (zakken zijn dan niet nodig).

BSW naar de stort Als u ervoor kiest om biologisch afbreekbaar serviesgoed (BSW) te gebruiken, dan is het van belang om ervoor te zorgen dat alle gebruikte producten gecomposteerd worden. Dit klinkt logisch, maar als composteerbare producten op een afvalstort terechtkomen, kunnen ze zelfs negatieve gevolgen hebben voor het milieu. De afvalstort is bedoeld om volledig afgesloten te zijn (om te zorgen dat er geen gif kan ontsnappen) en zijn zeer droge plaatsen waar zeer weinig zuurstof bij komt. Deze condities zijn precies het omgekeerde van wat er nodig is voor natuurlijke afbraak (veel vocht en zuurstof). Daarom stoten biologisch afbreekbare producten, wanneer ze worden afgebroken zonder zuurstof, methaan uit, een broeikasgas dat 21 keer zo krachtig is als koolstofdioxide. Dus als het (om wat voor reden dan ook) voorkomt dat je productieafval naar de stort stuurt, zorg er dan voor dat je deze producten apart houdt.

Als u denkt dat u wellicht problemen zult hebben met composteren bij uw productie, maar je wel duurzamere serviesproducten wilt gebruiken, zijn hier een paar alternatieven;
1) Gebruik herbruikbaar serviesgoed en bestek
2) Gebruik kartonnen producten en zorg voor speciale kartonbakken
3) Gebruik zo min mogelijk materiaal; verstrek slechts 1 lunchdoos per persoon
4) Vervang koffiebekers voor eenmalig gebruik door persoonlijke isoleerbekers (afval op de set bestaat voor een heel groot deel uit koffiebekers).
5) Gebruik herbruikbare Tupperware (of iets dergelijks) voor catering-snacks
6) Maar wat je ook doet, GEBRUIK NOOIT PIEPSCHUIM! Daar is geen enkel excuus voor en denk hier even over na: het blijft 1 miljoen jaar lang intact in de grond of in de zee voordat het afbreekt.

Composteer waar mogelijk. Als dat in eerste instantie te veel is, begin dan alleen met containers voor het (voedselbereidings)afval van de cateraars bij de cateringwagen.

Zorg ervoor dat het cateringpersoneel bereid is mee te werken en volledig op de hoogte is van de manier waarop de juiste materialen moeten worden gecomposteerd en gerecycled. Het kan voordelig zijn om kleinere/verschillende maten afvalbakken aan te schaffen die in smalle keukens/op werkbladen passen.

Licht het bedienend personeel voor zodat duidelijk is wat wel en niet gecomposteerd kan worden en welke afvalcontainers bedoeld zijn voor composteerbaar afval (aangezien zij de containers elke dag gebruiken/legen).

Zorg ervoor dat er voldoende opstelplaatsen zijn voor GFT- en recyclebakken met bordjes zodat de crew weet wat gecomposteerd/gerecycled moet worden en waar.

Zorg ervoor dat er ook in alle portocabins en in het productiekantoor (overal waar een keuken is) GFT-bakken staan.

Zet aparte bakken neer voor blikjes en karton achter de cateringwagen om het makkelijker te maken om voedsel van folie/verpakking te scheiden.

Gebruikte frituurolie wordt door verschillende gratis ingezameld. Maak gebruik van deze service, aangezien het de perfecte hulpbron is voor het maken van biodiesel. Of breng het zelf naar een inzamelpunt.

Maak karton plat en recycle het - maar hergebruik het eerst door oude dozen mee te nemen naar de winkel.

Catering / Producten & Praktijken

Als je vis koopt, kies dan alleen voor ‘groene’ vis, bijvoorbeeld aan de hand van de VISwijzer. Dit zijn soorten die niet overbevist worden of zorgvuldig gekweekt, met minimale schade aan de natuur.

De VISwijzer beoordeelt vissen, schaal- en schelpdieren, die in Nederland te koop zijn op duurzaamheid en helpt je bij het vinden van verkooppunten van ‘groene’ vis.

Introduceer “Meat-free days”, een vleesloze dag op kantoor, maar ook in studio’s en bij meerdaagse producties op locatie.

Biedt waterkoelers aan in de cateringruimten, zodat iedereen zijn eigen fles kan bijvullen.

Gebruik bij barbecues brandstoffen met een lage uitstoot (propaan of aardgas).

Gebruik milieuvriendelijke reinigingsproducten en herbruikbare handdoeken.

Gebruik composteerbare vuilniszakken (ook als je niet op de set composteert).

Gebruik herbruikbaar servies, herbruikbare waterflessen en reisbekers.

Als het niet mogelijk is om herbruikbaar serviesgoed te gebruiken, gebruik dan biologisch afbreekbare producten.

Gebruik absoluut geen piepschuim.

Koop lokale en seizoensproducten.

Verstrek sauzen e.d. in navulflessen in plaats van in wegwerpzakjes.

Probeer duidelijk bij te houden hoeveel mensen er aanwezig zijn en koop niet meer in dan nodig.

Catering / Catering

Vermijd koffiepads en -cupjes voor eenmalig gebruik. Kies liever voor herbruikbare filters.

Koop waar mogelijk Fairtrade-producten (koffie, suiker, chocolade, fruit en groente).